Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2015

Raskere utfasing av fossil fyringsolje på Statsbyggs eiendommer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Vi forsterker klimaforliket og fremskynder utfasingen av oljefyr som hovedenergikilde i Statsbygg sine eiendommer. Det er viktig at staten feier for egen dør, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner til tiltaket i 2015.

- Vi forsterker klimaforliket og fremskynder utfasingen av oljefyr som hovedenergikilde i Statsbygg sine eiendommer. Det er viktig at staten feier for egen dør, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner til tiltaket i 2015.

Regjeringen vil forsterke klimaforliket og har bestemt at Statsbygg skal utfase bruk av olje som hovedenergikilde i egne bygg raskere. I klimaforliket ble det enighet om at bruken av fyringsolje, som hovedenergikilde til oppvarming, skulle fases ut av statlige bygg innen 2018.

- Utfasingen skal være gjennomført innen utgangen av 2016, og regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner til formålet i 2015. Dette kommer i tillegg til Statsbyggs løpende arbeid med utfasing av fossil fyringsolje, sier Sanner. 

Statsbygg har allerede planene klare for hvordan oljefyringen skal erstattes med fornybar energi, og har vurdert ulike muligheter for hver enkelt eiendom. Hvilke alternativer som velges, vil blant annet være avhengig av hvor eiendommen ligger. Varmeforsyningen kan for eksempel erstattes med fjernvarme, bergvarme, sjøvarme, pellets eller flis.

- For regjeringen er det viktig å prioritere de tiltakene som gir størst effekt. Vi skifter i første omgang ut alle anleggene der olje brukes som hovedoppvarmingskilde. Dette gir den største CO2-reduksjonen, sier statsråd Sanner.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00