Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2016:

Ny OEP gir enklere innsyn, mer åpenhet og fjerner tidstyver i staten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 13 millioner kroner til en ny løsning for Offentlig elektronisk postjournal (OEP). – En ny løsning betyr at innbyggere og presse raskere vil finne dokumenter, og ansatte i forvaltningen kan bruke mindre tid på innsynsbegjæringer. Vi styrker demokratiet ved å legge til rette for mer åpenhet og innsyn, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

116 statlige virksomheter bruker i dag løsningen til å publisere offentlig journal. Årlig publiseres mer enn tre millioner journalposter til OEP.

OEP ble åpen for alle i mai 2010. Siden har antall innsynsbegjæringer økt kraftig. I 2009 fikk 43 virksomheter 67.438 krav om innsyn i dokumenter. I 2014 behandlet 116 virksomheter cirka 200.000 krav om innsyn.

Regjeringens tidstyvprosjekt har avdekket at OEPs løsning for publisering av journaler og håndtering av innsynsbegjæringer oppleves som en tidstyv for mange virksomheter. Ansatte må vurdere innsyn på de samme dokumentene flere ganger, og dokumentene må ekspederes til brukeren. Fylkesmannen i Vestfold, og flere andre virksomheter, har foreslått at Difi bør legge til rette for mer effektive løsninger. Dette er et råd Sanner vil følge.

- Løsningen vil legge til rette for at dokumenter som etter innsynsbegjæring er vurdert som offentlige, blir publisert i fulltekst. Dette vil bidra til å fjerne tidstyver både for brukerne og ansatte i staten, sier Sanner.

Offentlig elektronisk postjournal er en felles publiseringstjeneste for statlige virksomheters postjournaler. Virksomhetene bruker publiseringsløsningen til å gjøre sine egne postjournaler tilgjengelig på internett for alle brukere. Formålet er å gjøre offentlig forvaltning åpen og lettere tilgjengelig for brukerne.

Se også:

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00