Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2016:

Satser på digitale ferdigheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Internett blir stadig viktigere for å finne informasjon, ta del i samfunnsdebatten, handle eller bruke offentlige og private tjenester. Regjeringen satser på digital kompetanse slik at flere kan bruke det digitale tilbudet og delta på lik linje i samfunnet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2016 å bevilge 10,4 millioner kroner til tiltak som skal øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse.

Innbyggerne i Norge bruker PCer, nettbrett og andre digitale løsninger mer enn noen andre. Samtidig er det mange som ikke mestrer disse. Dette gjelder spesielt eldre, innvandrere fra ikke-vestlige land og personer som står utenfor arbeidsliv og skole.

- Både statlige, frivillige og private aktører gjør i dag en stor innsats for å lære innbyggere grunnleggende ferdigheter slik at de kan bruke tjenester på nett.  Regjeringens satsing skal støtte dette arbeidet og gjøre det mer tilgjengelig for innbyggerne, sier Sanner.

Regjeringens forslag innebærer:

  • Fem millioner kroner til regjeringens toårige program, Digital deltagelse 2017. Programmet er et samarbeid mellom aktører i offentlig, privat og frivillig sektor. Formålet er å bidra til opplæring i bruk av IKT og velferdsteknologi blant de som ikke benytter seg av slike verktøy.
  • 3,4 millioner kroner til Seniornett Norge. Seniornett gjennomfører IKT-kurs for eldre i samarbeid med lokale aktører i lokalsamfunnene.
  • To millioner kroner til en tilskuddsordning for kompetansetiltak.

Se også:

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00