Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2016:

Vil at offentlige tjenester utvikles sammen med brukerne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Offentlig sektor må bli mer brukerorientert. Tiltak må bygge på brukernes situasjon. Da blir tjenestene bedre, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2016 å bevilge fem millioner kroner til en ny toårig ordning som skal fremme tjenesteinnovasjon.

Undersøkelser viser at offentlige oppgaver ikke løses med utgangspunkt i brukernes, men virksomhetenes behov. Tjenestedesign har vist seg å være et nyttig verktøy for å forbedre tjenester til brukerne. Oslo universitetssykehus reduserte for eksempel tiden pasienter måtte vente på brystkreftdiagnose med 90 prosent, fra tre måneder til en uke, ved å bruke designmetoder.

- Jeg ønsker mer nytenkning på tjenesteområdet. Utvikler vi tjenester med brukernes behov som utgangspunkt kan vi fjerne tidstyver og skape et bedre møte med det offentlige. Dette krever at vi tar brukerne med på råd, sier Sanner. Statsråden ønsker nå at flere sektorer jobber metodisk med tjenesteinnovasjon.

Den nye stimuleringsordningen er et to-årig prøveprosjekt, og skal gi mer kunnskap og erfaring med bruk av tjenestedesign som metode i offentlig sektor. Midlene skal gå til prosjekter i statlige virksomheter. Direktoratet for forvaltning og IKT får i oppgave å følge opp og administrere tiltaket.

Se også:

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00