Historisk arkiv

Sier ja til mer handel på Stormyra i Bodø kommune

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Bodøs kommuneplan som åpner for mer handel på Stormyra handelsområde. – Jeg mener at dette er en godt gjennomarbeidet plan fra Bodø kommunes side, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Departementet har hatt Bodøs kommuneplan til behandling fordi Nordland fylkeskommune har innsigelse til at planen åpner for mer handel på Stormyra handelsområde. Vedtaket innebærer at handelsarealet for ikke-plasskrevende varer kan økes med om lag 9 000 kvadratmeter. Innsigelsen fra Nordland fylkeskommune er dermed ikke tatt til følge.

– Planen gir kommunen gode muligheter for å utvikle Stormyra, noe som kan bidra til å styrke områdets attraktivitet og integrering med resten av byen, sier Mæland.

Departementet har lagt vekt på at Stormyra er et etablert handelssenter med en forholdvis sentral beliggenhet i byen, og at det er en begrenset utvidelse som kommuneplanen åpner for.

Stormyra har god kollektivdekning ved at hovedåren for alle busser til og fra sentrumskjernen går gjennom området, og flere tusen mennesker bor i dag innenfor gang- eller sykkelavstand. Departementet har også lagt vekt på kommunens vurdering av at det er lite plass til større handelsetableringer i sentrumskjernen.

– Jeg er også opptatt av at Bodø kommunes handlingsrom ikke må begrenses mer enn nødvendig i de store og krevende byutviklingsprosessene som kommunen vil stå overfor i årene som kommer, sier Mæland.

Bodø kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2018-2030

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00