Historisk arkiv

Tildeler ny konsesjon til NTV – frigjør frekvenser til 5G

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norges televisjon (NTV) er i dag tildelt nye konsesjoner for å drive bakkenettet for kringkasting frem til 31. desember 2030. – Bakkenettet videreføres med mindre frekvensbruk, slik at vi også i Norge kan får mer ressurser til mobilt bredbånd og 5G-teknologi, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Det følger av EØS-avtalen at Norge skal gjøre frekvensområdet 470-694 MHz tilgjengelig for bakkebasert senderanlegg for kringkasting frem til 31. desember 2030.

Mengden frekvensressurser i den nye tillatelsen er redusert, fordi 700 MHz-båndet er omdisponert til bruk for mobile tjenester. Kravene i tillatelsen er i hovedsak de samme som i gjeldende tillatelse, blant annet dekningskrav og krav til to års oppsigelsesfrist.

NTVs nåværende konsesjon for drift av et digitalt trådløst bakkebasert sendernett for kringkasting (digitalt bakkenett) ble gitt 2. juni 2006 og varer til og med 2. juni 2021.

I Norge er distribusjon i bakkenettet nødvendig for å sikre kringkastingstjenester til hele befolkningen. Ca. 30 prosent av befolkningen bruker bakkenettet. Selv om den markedsmessige og tekniske utviklingen gjør at TV-distribusjon flyttes, og i økende grad distribueres over Internett, er verken bredbånd-, fiber-, satellitt- eller kabeldekningen i dag tilstrekkelig til at alle kan nås.

Anleggskonsesjonen og frekvenstillatelsen som i dag gis til NTV, vil legge til rette for fortsatt distribusjon av et kringkastingstilbud gjennom det digitale bakkenettet.

– Jeg er glad for at vi med denne tildelingen sikrer fortsatt distribusjon av tv til hele befolkningen, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Det var bare NTV som søkte på de utlyste rettighetene. NTV eies med en tredjedel hver av NRK, TV 2 og Telenor. Basisnettet til bakkenettet dekker per i dag ca. 98 prosent av alle faste husstander og ca. 87 prosent av fritidsboliger.

I tillegg er det bygget et satellittskyggenett som sikrer tilgang til NRKs tilbud for husstander som verken har dekning fra basisnettet eller andre TV-plattformer.

Bakkenettet er privat finansiert gjennom investeringer på ca. 1,5 milliarder kroner. Infrastrukturen eies av Norkring, som leier ut nettet til NTV, som igjen leier ut sendekapasitet til innholdsdistributørene NRK og RiksTV.  

RiksTV tilbyr betal-TV-tjenester. NRKs tre hovedkanaler for radio og fjernsyn skal være gratis tilgjengelige for alle lisensbetalere på minst én distribusjonsplattform. Bakkenettet er den eneste TV-distribusjonsplattform som oppfyller kravene som stilles til NRK, og NRK er fortsatt avhengig av distribusjon over bakkenettet.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00