Historisk arkiv

Stad blir første kommune som får nye statens hus

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen vil prøve ut en ny modell for "Statens Hus", der små og mellomstore avdelinger av statlige etater samarbeider tetter med hverandre og skaper større statlige fagmiljøer på mindre steder. Nå blir Stad den første pilot-kommunen.

– Jeg er glad for å kunne peke ut Stad kommune som første pilot i "Statens Hus". Stad har vært en engasjert pådriver for denne nyvinningen, og jeg tror dette vil gjøre kommunen til et enda bedre vertskap for sine statlige etater, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.  

Regjeringen vil starte piloter på inntil fire steder – hvor Stad blir første kommune. Når alle pilotene er på plass, vil de kunne samarbeide om ulike tema, og de kan organisere seg på ulike måter.

  • Noen kan ha som mål å oppnå bedre resultater innenfor rekruttering, IKT og kompetanseutvikling. Andre kan få på plass felles samhandling med kommuner og fylkeskommune.
  • Piloter kan samarbeide digitalt i de lokalene de har i dag, eller de kan flytte i samme bygg, der det er hensiktsmessig og mulig.

Et av formålene med ordningen er å gjøre det lettere å beholde og rekruttere nødvendig kompetanse i distriktene. Det vil også gi ny kunnskap om hva som er viktig faktorer for å lykkes med lokalisering av statlige virksomheter til mindre steder.

I Stad er det i dag flere statlige etater, og det er ikke avklart hvilke av disse som vil delta i pilotordningen. Dette må avklares av de ansvarlige departementene, i dialog med berørte parter.

– En av de største utfordringene for mange distriktskommuner er å rekruttere og beholde personer med fagkompetanse. Jeg håper at denne ordningen vil gjøre det mer attraktivt å søke en jobb i staten på mindre steder, og enklere å flytte statlige arbeidsplasser fra sentrale områder til distriktene. Ordningen kan også være til inspirasjon for private virksomheter som gjennom samarbeid kan gjøre det mer attraktivt å bosette seg på mindre steder, sier Hofstad Helleland.