Historisk arkiv

Høye investeringer i mobil og bredbåndsnett i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Jeg er glad for at det fortsatt investeres store summer i videre utbygging av den digitale grunnmuren i Norge. Dette betyr at stadig flere innbyggere og bedrifter vil få tilgang til høyhastighetsbredbånd og raske mobilnett. Regjeringen har satt som mål at 100 prosent av husstandene og virksomhetene skal ha tilbud om høyhastighetsbredbånd innen utgangen av 2025, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har i dag lagt frem ekomstatistikk for 2020. Tallene viser rekordhøye investeringer i markedet for elektronisk kommunikasjon.  I 2020 ble det samlet investert 12,6 milliarder kroner i dette markedet, og dette utgjorde 36 prosent av samlet omsetning. Dette betyr at mer enn hver tredje krone som ble omsatt blir investert tilbake i markedet.

De store investeringene i fjor er hovedsakelig fordelt på fastnett og mobilnett. Over halvparten av investeringene, eller hele 6,9 milliarder kroner, ble investert i fibernett i 2020. Investeringer i mobilnett var på 2,2 milliarder kroner, og av dette utgjorde utbyggingen av 5G - neste generasjons mobilnett - 790 millioner kroner. I perioden 2016-2020 ble det samlet investert 7,7 milliarder kroner i mobilnett.

I den ferske stortingsmeldingen Vår felles digitale grunnmur har regjeringen satt som mål at tilbyderne i løpet av 2025 skal levere nasjonal 5G-dekning på nivå med 4G-dekningen i 2020. Regjeringen vil legge til rette for at 5G-dekning langs viktige hovedferdselsårer, både vei og jernbane, skal prioriteres.

Se pressemelding fra Nkom her

Se den nye ekomstatistikken for 2020 her