Historisk arkiv

Rekordhøy bredbåndsdekning i hele landet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ved utgangen av første halvår 2021 har 90,4 prosent av alle husstander i Norge tilbud om bredbånd med høy hastighet (100 megabit per sekund). 86,5 prosent av husstandene har tilbud om bredbånd med en gigabit hastighet (1000 megabit per sekund) eller mer - en økning på over 33 prosentpoeng fra året før. – Vi har nådd målet vi satte oss i 2016, og er nå på full fart mot gigabitsamfunnet, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Tallene fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) viser også en sterk økning i fiberdekningen i spredtbygde områder. Per første halvår i år har 64 prosent av husstandene i spredtbygde strøk tilbud om fiber. Dette er en økning på nesten ni prosentpoeng fra samme periode i fjor.

- Dette viser at dekningen blir stadig bedre i distriktene. Med utbygging av 5G vil enda flere få tilgang til 100 megabit per sekund eller mer. Her vil distriktspakken vi tilbød i 5G-auksjonen, som legger til rette for 480 millioner kroner til utbygging av raskt trådløst bredbånd i distriktene, ha stor betydning, sier Helleland.

Mobil- og bredbåndsnettene – den digitale grunnmuren - er en forutsetning for all digitalisering og for nye og innovative tjenester.

- Vi må derfor sørge for at gode mobil- og bredbåndsnett er tilgjengelige for folk, bedrifter og offentlig sektor i hele landet. Prisene for tjenestene som leveres over nettene må være rimelige. Og vi må sørge for at nettene er sikre og stabile. Dette har vært et prioritert område for regjeringen, sier Helleland.

Staten har siden 2014 bidratt med over 1,6 milliarder kroner til sammen i bredbåndstilskudd. Midlene inngår i et spleiselag med lokale og regionale midler og har utløst prosjekter for langt mer- i mange tilfeller over fire ganger så mye som den statlige andelen.

I tillegg til de store tilskuddene til bredbånd, har regjeringen gjennomført flere andre tiltak for å legge til rette for et godt mobil- og bredbåndstilbud, blant annet:

  • Stilt frekvensressurser til rådighet for tilbyderne, med 480 millioner kroner i rabatt i 5G-auksjonen i september, for økt dekning
  • Lagt fram en bredbåndsutbyggingslov
  • Fastsatt ny ledningsforskrift for å legge til rette for billigere fremføring langs offentlig vei
  • Stilt krav om reservestrøm på basestasjonene i hele landet, for å bidra til at tjenester er tilgjengelige ved strømbrudd
  • Tildelt over 500 millioner kroner til ytterligere reservestrøm i mobilnettet i utvalgte områder i over 70 kommuner
  • Styrket fiberkapasitet til utlandet
  • Sørget for midler til å styrke transportnettene i sårbare regioner som Finnmark og Troms

- Regjeringen har lagt til rette for bedre dekning og sikrere og mer stabile nett i Norge, med svært lite nedetid. Dette var spesielt viktig under pandemien, da mange måtte arbeide, gå på skole og være sosiale digitalt. Vi hadde ikke klart oss like godt uten, sier Helleland.

Norge tar nye steg mot gigabitsamfunnet

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00 Kontakt kommunikasjonsenheten via ke@kmd.dep.no