Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Småbyer og større tettsteder er avgjørende for Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

En rapport utarbeidet av NIBR viser hvor viktig småbyer og større tettsteder er som regionale kraftsentre og for utviklingen i distriktene. – Småbyene har på mange måter blitt glemt i politikkutformingen. Derfor har regjeringen lansert en egen strategi for å løfte frem småbyene, sier Linda Hofstad Helleland, distrikts- og digitaliseringsminister (H).

Utredningen Mindre byer og regionssentre – roller og funksjoner i regioner og regional utviklinger utarbeidet av By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Den viser blant annet at mindre byer og byregioner har fått lite politisk oppmerksomhet til tross for at de har en viktig rolle for å ivareta spredt bosetting, sikre velferdstjenester og verdiskaping basert på ressurser i hele lander.

Utredningen viser også at Norge har lavere andel som bor i storbyer og høyere andel som bor i mindre byer/tettsteder og spredtbygde strøk enn andre europeiske land.

- Likevel har småbyene gjennom flere generasjoner falt litt mellom to stoler. De har fått mindre politisk oppmerksomhet enn både spredtbygde strøk og storbyer. Regjeringen vil styrke småbyer og tettsteder slik at de kan spille en viktigere rolle i distriktspolitikken. Derfor er regjeringens småbystrategi så viktig, sier Helleland.

Trivelige og inkluderende småbyer med gode fysiske omgivelser, et levende sentrum, varierte boliger og gode nabolag, kan gjøre en hel region mer attraktiv å bo i.

Utgangspunktet er at småbyer og regionsentre har viktige roller og funksjoner for å ivareta bosettingen, utvikle velferdstjenester og sikre verdiskaping basert på landets spredte ressurser.

- Ved å videreutvikle småbyene kan vi gi drahjelp til distriktsområder som mangler kapasitet og kompetanse, og koble arbeidsmarkeder sammen. Småbyer og tettsteder kan rett og slett være kraftsentre som bidrar til vekst og utvikling i en hel region. Vi håper at strategien kan bidra til at småbyene når sitt fulle potensial – slik NIBR-rapporten viser at er mulig, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00