Historisk arkiv

Strengere regler for hyblifisering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Fra 1. juli blir det strengere regler for hyblifisering i eierseksjonssameier. Den som som ønsker å bygge om en leilighet til hybler, må nå få godkjenning fra årsmøtet.

Hovedformålet med endringen er å motvirke dårlig bomiljø i eierseksjonssameier.

– Jeg er glad for at Stortinget har fulgt regjeringens forslag, og vedtatt regler som gir sameiene bedre verktøy til å håndtere hyblifisering, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Hyblifisering er et problem  flere steder, særlig i storbyene. Naboene opplever at det har negative konsekvenser for bomiljøet når leiligheter bygges om til hybler og det blir mange flere beboere.

– Ikke alle endringer må ha samtykke fra årsmøtet. Men når for eksempel en stor leilighet gjøres om til mange små hybler, er det rimelig at de øvrige eierne i sameiet får noe å si gjennom årsmøtet, sier Astrup.

Astrup mener regelen gir en god balanse mellom privat eiendomsrett på den ene siden, og hensynet til et godt bomiljø, bokvalitet og sikkerhet  på den andre siden. Den nye regelen har ikke tilbakevirkende kraft. Det er bare fremtidige ombygginger som krever samtykke.

Stortinget har også vedtatt regler som vil gi kommunene større mulighet til å sette rammer for hyblifisering gjennom kommuneplan og reguleringsplaner. Disse reglene er ennå ikke trådt i kraft.

Lovproposisjonen kan leses her: Prop. 64 L (2020–2021) - regjeringen.no


Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00