Prop. 64 L (2020–2021)

Endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova (endret regelverk for eksisterende byggverk og oppdeling av boenheter til hybler mv.)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova. Proposisjonen inneholder i hovedsak forslag til endringer i plan- og bygningsloven, særlig regelverket som gjelder for eksisterende byggverk. Videre inneholder proposisjonen forslag til regler for oppdeling av boenheter til hybler («hyblifisering») i eierseksjonsloven og plan- og bygningsloven. Proposisjonen omhandler også forslag til en endring i matrikkellova som presiserer muligheten for direkte dialog med eier eller annen rettighetshaver til eiendom om opplysninger som er registrert i matrikkelen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget