Historisk arkiv

Strengere krav for å unngå hyblifisering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen legger i dag frem et lovforslag som vil gi kommuner og eierseksjonssameier bedre verktøy til å håndtere hyblifisering.

Oppdeling av boenheter til mindre hybler kan være positivt for studenter og andre som ønsker små og rimelige boliger. Samtidig kan omfanget bli så stort og hyblene så små at det går utover bokvaliteten, både for den enkelte og resten av boligsameiet. Regjeringen ønsker å motvirke slik hyblifisering.

– Hyblifisering kan påvirke sameier og nabolag negativt. Dårligere bomiljø, mer trafikk og redusert brannsikkerhet er blant konsekvensene mange opplever. Derfor ønsker vi å gi dem som berøres en større mulighet til å regulere omfanget av hyblifisering, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

I dag har kommunene ikke mulighet til å styre utviklingen i lokalsamfunnet og boligmassen slik de ønsker. Det er særlig i storbyer og byer med mange studenter at vi ser tilfeller av hyblifisering.

Regjeringen legger nå frem et lovforslag for Stortinget med endringer både i plan- og bygningsloven og eierseksjonsloven:

  • I plan- og bygningsloven foreslår regjeringen å gi kommunen hjemmel til å regulere oppdeling av boenheter i kommuneplan og reguleringsplan.
  • I eierseksjonsloven foreslår regjeringen at årsmøtet må samtykke (med to tredjedels flertall) til at seksjonseier kan bygge om, eller på annen måte tilrettelegge, bruksenheten til bolig for flere personer enn det som er vanlig for tilsvarende boliger.

– Forslagene til regulering av hyblifisering fikk bred støtte i høringen. Dette er lovendringer som er etterspurt, sier Astrup (H).