Historisk arkiv

Droner kan sikre mobildekning under ekstremvær og krise

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I sommer opplevde vi at styrtregn og jordskred isolerte Jølster fra omverdenen. Veiene ble blokkert og innbyggerne var uten mobildekning i to døgn.

Vi kan bare tenke oss hvordan det var å ikke kunne ringe sine kjære eller til nødetatene da naturkreftene herjet og man trengte det som mest. Kommunikasjonsbehovet blir ikke mindre når man opplever en krise. Tvert imot.

Vi kommer til å oppleve ekstremvær og ulykker igjen. Og vi kommer til å miste mobildekningen også i fremtiden. Mobilbasestasjonene har behov for strøm og tilknytning til resten av nettet for å fungere. Ofte er basestasjonene koblet med resten av nettet ved bruk av fiberkabler. Hvis en slik kabel brytes, vil ikke basestasjonene lenger fungere. Og når uhellet først er ute og mobilnettet faller ut, kan det være vanskelig og risikabelt å nå frem med personellet og utstyret som skal til for å få dekningen tilbake. Det var dette som skjedde i Jølster.

Vi er midt i en digital revolusjon, og ny teknologi preger livene våre i stadig større grad. Hverdagsliv, samfunnsliv og arbeidsliv. Vi reiser på nye måter, leser avisen på nettbrett, og kommuniserer med venner og familie gjennom plattformer og duppedingser vi knapt hadde hørt om for noen få år siden. Nå er det på tide at vi bruker den nyeste teknologien til å sikre mobildekning når uhellet er ute og ekstremværet herjer. Både for å få dekningen raskt tilbake og for å få på plass midlertidige løsninger der det er nødvendig.

Etter Jølster-ulykken tok jeg derfor initiativ til å få en vurdering av om bruk av droner og annen ny teknologi kan sikre alternativ mobildekning. Nylig leverte Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sin rapport til meg under et besøk i Bodø. Der kommer det frem at fremtidige løsninger basert på droner, lavbanesatellitter og ny funksjonalitet i 5G kan være med å sikre at mobildekningen kommer raskere tilbake når mobilnettene faller ned, slik Jølster opplevde.

Mobilnettene er en viktig del av den digitale grunnmuren og beredskapen i Norge. Etter at stormen Dagmar tok strømmen og mobildekningen fra flere fylker i romjulen 2011, har vi iverksatt flere tiltak for å styrke mobilnettene. I tillegg til at teleoperatørene investerer store summer for å utvikle og forbedre nettene, stiller for eksempel myndighetene krav om økt reservestrøm på basestasjoner over hele landet.

Regjeringen har de siste seks årene bevilget 270 millioner kroner til å forsterke mobilnettene i mer enn 40 særlig utsatte kommuner, og minst ett område i hver av disse kommunene må ha reservestrøm i tre døgn. Dette arbeidet fortsetter med full styrke, og for 2020 foreslår regjeringen å øke programmet for forsterket ekom med 15 millioner kroner. Dette vil gjøre det mulig å inkludere minst ti nye kommuner i programmet.

I Norge har vi god dekning og stabile mobilnett sammenlignet med andre europeiske land. Men når ekstremværet setter inn, kan dekningen svikte også her. Vi vet at det blir mer ekstremvær i fremtiden – og at et stadig mer digitalisert samfunn blir mer sårbart for konsekvensene ekstremværet fører med seg. Derfor må vi gjøre det vi kan for å styrke beredskapen ytterligere.