Historisk arkiv

Stort engasjement på innspillsseminar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Mer enn 140 representanter fra over 80 organisasjoner var samlet for å gi sine innspill til regjeringens intensjonserklæring for samspillet med frivillig sektor.

Fra salen under innspillsseminar om intensjonserklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor 3. september 2014
(Foto: Guro Redalen, Norsk teaterråd)

- En sterk sivil sektor er helt avgjørende for å sikre frihet, mangfold og maktbalanse. Det er disse verdiene regjeringen vil nedfelle i intensjonserklæringen som en basis for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor, sa kulturminister Thorhild Widvey da hun åpnet innspillsseminaret onsdag 3. september.  

Innspillsseminaret startet med innlegg fra Frivillighet Norge, LNU, KS, Norges Idrettsforbund, Norsk Folkehjelp, Unge Funksjonshemmede, Norsk Friluftsliv, LIN – likestilling, inkludering og nettverk, Røde Kors og Noregs Ungdomslag.

Foto av bordet med gruppearbeidets papirer
(Foto: Unge funksjonshemmede)

Etter lunsj var deltakerne aktivt med i diskusjoner i parallellseminarer. Her diskuterte de hva innholdet i intensjonserklæringen bør være før innspillsseminaret avsluttet med en oppsummering i plenum.

 - Dere har gitt oss verdifulle og konstruktive innspill til hva som er viktig for dere i samspillet og hvordan regjeringen best mulig kan legge til rette for at det norske frivillige landskapet kan fortsette å blomstre, sa statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag da han avsluttet innspillsseminaret. 

Innspillene vil sammen med regjeringsplattformen danne grunnlaget for utarbeidelsen av regjeringens intensjonserklæring for samspillet med frivillig sektor. Intensjonserklæringen sendes så på høring til sektoren før den endelig vedtas av regjeringen.

Innlegg under innspillsseminaret: