Historisk arkiv

Språkdagen 2016

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Språkrådet arrangerer Språkdagen 2016 i Oslo Konserthus onsdag 16. november. Temaet for dagen er språknormering og eierskap til språket.

På programmet står blant annet et foredrag om hvordan valgfriheten mellom ulike grammatiske kjønn på substantiv utnyttes av språkbrukerne. Andre innslag tar for seg normering av muntlig språk i NRK, standardisering av tegnspråk og språk og kjønn.

Dagen avrundes med en paneldebatt om hva det betyr å ha eierskap til ord eller uttrykk, f.eks. gjennom registrering av varemerker.

Språkdagen vil bli overført via nett-TV.

Nett-tv Språkdagen

Se sendingen her

Se sendingen her