Historisk arkiv

Stortinget vedtok nye krav om universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

EUs Web Accessibility Directive (EU 2016/2102 - WAD) stiller nye krav om offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner. Kulturdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har samarbeidet om å utarbeide lovendringer som gjennomfører direktivets krav i norsk rett.

Direktivet er et ledd i EUs strategi for utvikling av det digitale indre markedet. De nye reglene skal gi bedre tilgang til alle, og særlig til personer med ulike funksjonsnedsettelser, til digital informasjon som publiseres på nett og på mobilapplikasjoner. De skjerpede kravene bidrar til at tjenester og innhold, som legges ut på nettsteder og mobilapplikasjoner, blir mer tilgjengelig for brukere. Dette sikrer økt åpenhet, effektivitet og fremmer likebehandling av personer med funksjonsnedsettelser.

De nye kravene gjelder for offentlige virksomheter. Lovendringene innebærer blant annet krav om synstolkning av videoopptak som legges ut på nett, universell utforming av nye intranett og ekstranett, og en plikt til å utarbeide en tilgjengelighetserklæring. Kulturdepartementet har ansvaret for lovendringene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for forskriftsendringer som skal gjennomføre de tekniske kravene i norsk rett. Det legges opp til at lovendringene trer i kraft 1. januar 2022, og offentlige virksomheter får ett års overgangsperiode for å etterleve de nye kravene, fra 1. januar 2023.

Kulturdepartementets pressetelefon: 90 23 10 93
Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00