Historisk arkiv

Fordeling av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner sendt på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet sender i dag ut forslag til endringer i fordelingen av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner på høring. Høringsnotatet skisserer forslag til kriterier og fordeling i en permanent ordning fra 2018.

- Forslaget som nå legges ut på høring skal være en permanent ordning som sikrer at fordelingen av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner bygger på mer objektive kriterier og skal kunne stå seg over tid, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Fra og med 2014 har flere organisasjoner enn tidligere kunnet søke midler fra Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Frem til da hadde bare organisasjoner som hadde inntekter fra spilleautomater i 2001 kunnet motta midler fra denne delen av tippemidlene.

Overskuddet til Norsk Tipping skal være med på å sikre viktige samfunnsoppgaver som utføres av store landsdekkende samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner, deriblant nasjonal beredskap. Dette er i tråd med regjeringserklæringens punkt om spill som sier at "de store humanitære skal prioriteres".