Høring - fordeling av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Kulturdepartementet foreslår med dette endringer i fordelingen av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Innen 2018 skal det vedtas en permanent ordning for fordeling av disse midlene.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.09.2016