Historisk arkiv

Presseinvitasjon: Mediemangfoldsutvalget leverer utredning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Tirsdag 7. mars leverer Mediemangfoldsutvalget sin NOU: Det norske mediemangfoldet – En styrket mediepolitikk for borgerne.

Utvalgsleder Knut Olav Åmås vil presentere hovedpoenger fra utredningen, og overlevere denne til kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Ny tid: Tirsdag 7. mars kl 10:15

Sted: Plenumssalen R4, Einar Gerhardsens plass (enklest adgang fra Møllergata)

Nett-tv Mediemangfoldsutvalget leverer utredning

Se sendingen her

Se sendingen her

Presentasjonen vil bli sendt direkte på regjeringen.no/kud og på Kulturdepartementets Facebookside: facebook.com/kulturdepartementet

Les mer om Mediemangfoldsutvalget