Historisk arkiv

Rekordutbetaling til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Etter at Regjeringen i vår innførte ny fordelingsnøkkel for fordeling av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner basert på objektive kriterier, blir organisasjoner som før 2014 ikke fikk tildelinger fra spillemidlene nå tildelt 165 millioner kroner.

Tilsammen 730 millioner kroner av Norsk Tippings overskudd for 2016 går til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Dette kommer i tillegg til at 23 500 organisasjoner er tildelt 1,32 milliarder kroner i momskompensasjon. Totalt mottar de frivillige organisasjonene mer enn 2 milliarder kroner i frie midler fra disse to ordningene i 2017.

-Det er viktig for regjeringen at frivilligheten har gode rammevilkår. Derfor er jeg glad for at Stortinget har vedtatt en mer rettferdig fordeling av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Det gjør at flere nye organisasjoner kommer inn i ordningen i år.

Organisasjonene som tidligere hadde automatinntekter er ut 2018 sikret det samme beløpet fra overskuddet til Norsk Tipping som de mottok i 2015. Utover dette kan andre organisasjoner søke på like vilkår i tråd med kriterier for deltakelse i ordningen.

I 2017 er det 44 organisasjoner som får tildelt 164 930 962 kroner. Dette er en økning på 42 prosent fra 2016. Årsaken til økningen er større overskudd i Norsk Tipping.

- Det er gledelig at stadig flere organisasjoner uten tidligere automatinntekter, for eksempel Norske Kvinners Sanitetsforening og Den Norske Turistforening, nå får ta del i Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Se liste over tildelingene her