Historisk arkiv

2861,5 millioner kroner til idrettsformål i 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen har i dag fordelt 2861,5 millioner fra Norsk Tippings overskudd til idrettsformål.

- Spillemidler til idrettsformål er et viktig virkemiddel for å bidra til idrett, aktivitet og anlegg i Norge. Gjennom fordelingen av midler til mange forskjellige idrettsformål legger regjeringen til et godt grunnlag for virksomheten i lag og foreninger i hele landet , sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

1 438 millioner kroner til idrettsanlegg i kommunene

Idrettsanlegg er den fremste prioriteringen også i 2020. Det fordeles 1437,6 millioner kroner til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i kommunene.

- Kulturdepartementet har bedt fylkeskommunene i år om å særlig prioritere lag og foreninger som er i gang med, eller ferdigstilt anleggsprosjekter. Dette er særlig viktig nå som lokalidretten er sterkt påvirket av korona-pandemien, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

- Anlegg er avgjørende for aktivitet, for både organisert idrett og egenorganisert aktivitet. Over 1,4 milliarder kroner til bygging og rehabilitering av anlegg bidrar til finansiering av viktige tiltak i lokalmiljøet, sier Raja.

- De siste månedene har mange kjent på savn etter en normal treningshverdag i idrettsanleggene, men også at anlegg for å gå på tur og drive aktivitet på egenhånd er viktig og etterspurt blant folk. Disse midlene går til alle typer anlegg og bidrar til gode og viktige tilbud for alle, sier statsråden.

44 millioner til oppgradering av nasjonalanlegg

Regjeringen har fordelt 43,9 millioner kroner til nasjonalanlegg i 2020, en økning på 25 millioner kroner fra 2019. Det er særlig planlagt større tiltak på Ullevaal Stadion, i Vikingskipet på Hamar og i Hafjell Alpinanlegg.

- Økningen på nærmere 25 millioner til rehabilitering og oppgradering av nasjonalanleggene innebærer at vi opprettholder internasjonal standard på disse anleggene. På denne måten bidrar vi til at det også fremover legges til rette for at internasjonale idrettskonkurranser kan avholdes i Norge til glede for både utøvere og det norske idrettspublikummet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

372 millioner til lokale lag og foreninger

Regjeringen har fordelt 372 millioner kroner til lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Målene for tilskuddet er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet. Det er lagenes primæraktiviteter som skal støttes.

- Dette er midler som idretten kan formidle raskt og direkte til sine lag og foreninger, og som kan være spesielt viktig i den tiden vi er i nå. Støtten kommer flere tusen lag og foreninger til gode, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

38 millioner kroner til friluftslivsaktiviteter

Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund får 38 millioner kroner fra spillemidlene til idrettsformål til friluftslivsaktiviteter for barn og unge.  Formålet med tilskuddet er å stimulere til fysisk aktivitet i form av friluftsliv for barn og ungdom i aldersgruppen 6-19 år. Tilskuddet skal i første rekke benyttes til aktivitetstiltak på fritiden, enten alene eller sammen med familien. Aktivitetstiltak for lite aktive voksne kan deretter prioriteres.

- Å være fysisk aktiv og bruke kroppen er viktig både for den fysiske og den mentale helsen, ikke minst i disse koronatider, sier Raja. De frivillige friluftslivsorganisasjonene og friluftsrådene er viktige i arbeidet med rekruttering til og tilrettelegging for friluftsliv. Gleden ved å være ute i naturen - lek, spenning, naturopplevelser - er med på å legge grunnlaget for livslang fysisk aktivitet utendørs, understreker kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

 

Vedlegg – Hovedfordelingen 2020 (.pdf)

Idrettsanlegg i kommunene:


Fylkeskommunenes rammebeløp for idrettsanlegg i kommunene 2020

Fylke

Total ramme (kr)

Agder

                91 214 000

Innlandet

              102 336 000

Møre og Romsdal

                85 098 000

Nordland

                80 880 000

Oslo

              146 137 000

Rogaland

              148 573 000

Troms og Finnmark

                74 800 000

Trøndelag

              154 462 000

Vestfold og Telemark

              100 459 000

Vestland

              191 793 000

Viken

              261 798 000

 

           1 437 550 000