Historisk arkiv

Jordbruksforhandlingene 2016: Jordbruket krever en inntektsøkning på seks prosent

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordbruket krever en inntektsøkning på seks prosent fra 2016 til 2017 (20.800 kroner pr årsverk). Kravet innebærer at rammen for jordbruksoppgjøret må økes med 860 millioner kroner.

– Jordbruket har lagt fram et høyt krav som er omtrent identisk med fjorårets krav, sier departementsråd og statens forhandlingsleder Leif Forsell. – De har ikke har tatt innover seg at rammene og forutsetningene for norsk økonomi har endret seg mye det siste året, der forhandlingene for frontfagene i år har gitt et tilnærmet 0-oppgjør, sier Forsell.

– Jordbruket har hatt en veldig god utvikling de siste åra, og hadde en gjennomsnittlig inntektsvekst på ca 14 prosent fra 2014 til 2015, sier Leif Forsell. 

Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell, til venstre, mottok i dag kravdokumentet fra jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, og fra leder Merete Furuberg i Norsk Bonde og Småbrukarlag.
Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell, til venstre, mottok i dag kravdokumentet fra jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, og fra leder Merete Furuberg i Norsk Bonde og Småbrukarlag. Foto: Landbruks- og matdepartementet

577 millioner kroner av jordbrukets totale krav på 860 millioner kroner er økte bevilgninger på statsbudsjettet, mens 193 millioner kroner er prisøkninger i markedet.

Staten vil legge fram sitt tilbud i årets jordbruksforhandlinger onsdag den 4. mai. Jordbruksoppgjøret skal være ferdig fredag den 13. mai. Stortinget behandler jordbruksavtalen i juni.  

Fra dagens pressekonferanse, Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell, til venstre, jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, og leder Merete Furuberg i Norsk Bonde og Småbrukarlag.
Fra dagens pressekonferanse, Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell, til venstre, jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, og leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag, Merete Furuberg. Foto: Landbruks- og matdepartementet