Historisk arkiv

Enighet om jordbruksavtale

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Staten har i dag inngått jordbruksavtale for 2017-18 med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Jordelingsforhandlingene startet 21. juni og partene har fordelt en ramme på 625 millioner kroner. I tillegg er det fordelt 130 millioner kroner fra kapitalen i Landbrukets utviklingsfond i 2018. Resultatet av forhandlingene er i tråd med føringene fra Stortingets behandling av jordbruksoppgjøret 16 .juni. 

 Eg er glad for at vi no får på plass ein jordbruksavtale som styrkar grunnlaget for matproduksjon i heile landet. Eg vil takke jordbruket for konstruktive forhandlingar. 

 Avtalen gir styrka grunnlag for bruk av utmarksbeite, satsing på korn, frukt og grønt – og gir særleg prioritet til vestlandsjordbruket. Dette har vore viktig for staten.

 Vi har no ein avtale som er i tråd med Stortinget sine føringar, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 

Les hele sluttprotokollen, og hvordan avtalepartene har fordelt den økte budsjettrammen:

Fra dagens møte. Fra venstre: Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag, Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell.
Fra dagens møte. Fra venstre: Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag, Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell. Foto: Landbruks- og matdepartementet