Historisk arkiv

850 000 til plantetraktatens fond

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal er på reise i Malawi i sørlige Afrika for å besøke jordbruksprosjekter som får norsk støtte. Samtidig utbetaler Norge sitt årlige bidrag til Den internasjonale plantetraktatens fond for fordelsdeling, som i år utgjør drøye 850.000 kroner.

På sin femdagers reise i Malawi vil statssekretæren besøke bønder og organisasjoner som jobber for å dyrke andre vekster enn bare mais til mat og tobakk til eksport. Når bøndene i større grad begynner å dyrke belgvekster og annet korn som sorhum, bedres både ernæring og jordsmonnet. Deler av finansieringen kommer fra Fondet for fordelsdeling, som Norge i ti år har gitt et årlig bidrag til. Det årlige norske bidraget tilsvarer 0,1 prosent av verdien av såvare og plantemateriale omsatt i jordbruket i Norge. For 2017 utgjør dette drøye 850.000 kroner.

Arbeid som bidrar til å bevare såfrømangfoldet

Fondet støtter bønders aktive bruk av et mangfold av sorter og arter. Bevaring gjennom aktiv bruk er sammen med genbankbevaring de viktigste formene for å sikre såfrømangfoldet for framtida. Det årlige norske bidraget ble annonsert under den offisielle åpningen av Svalbard Globale Frøhvelv for ti år siden.

Ble invitert til Malawi 

Det var under møtet med generalsekretær for Plantetraktaten Kent Nnadozie i fjor at Blåfjelldal ble invitert med til Malawi. Blåfjelldal har tidligere møtt andre mottakere av støtte fra Fondet for fordelsdeling, da hun deltok på deponeringen av potentfrø fra bønder i Peru på Svalbard. 

Generalsekretær for den internasjonale traktaten for såfrømangfold, Kent Nnadozie, takket statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal for Norges innsats for å sikre verdens såfrømangfold, desember 2017.
Generalsekretær for den internasjonale traktaten for såfrømangfold, Kent Nnadozie, takket statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal for Norges innsats for å sikre verdens såfrømangfold, i desember 2017. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Nnadozie vil være vert for Blåfjelldal på feltturen i Malawi. Plantetraktaten har per i dag 144 medlemsland, som sammen jobber for å bevare og sikre bærekraftig bruk av mangfoldet innen kulturplanter. Fondet for fordelsdeling er en av traktatens mekanismer for å dele fordeler som blir skapt ved bruk av dette mangfoldet. Prosjektet i Malawi gjennomføres av sivilsamfunnsorganisasjonene Centre for Environmental Policy and Advocacy (CEPA) og Biodiversity Conservation Institute (BCI). Det inngår i et regionalt program som koordineres av Community Technology Development Trust (CTDT) fra Zimbabwe .

Oppretter lokale såfrøbanker

Både CEPA og BCI er også partnere til Utviklingsfondet. En sentral aktivitet er opprettelsen av lokale såfrøbanker, der bønder læres opp til å forbedre lokale maissorter og å produsere såvare av ulike vekster som bønner og peanøtter.

Jordbruket i Malawi

Malawi er et av de fattigste landene i Afrika. Over 80 prosent av befolkningen bor på bygda og er avhengig av jordbruket. Landet er svært sårbart for klimaendringer. Det har i lang tid vært et ensidig fokus på mais som primær matklide og tobakk som den viktigste kilden til landets eksportinntekter. Norges støtte til fondet for fordelsdeling er også en viktig del av Norges innsats for å nå bærekraftsmålene knyttet til genetiske ressurser 

Program for statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal: 

Søndag 4. mars

12:50 Ankomst Kamuzu International Airport, Lilongwe, Malawi
14:00 Møte Kikkan Haugen, Norges ambassadør til Malawi
16:00 Sightseeing i Lilongwe
19:00 Middag hos ambassaføren

Mandag 5. mars

07:00 Avreise til Mzuzu, 370 km nord for Lilongwe
11:00 Stop i Lusangazi i Mzuzu. Besøke en modellbonde (lead farmer) som har fått spesiell opplæring i forbedrede teknikker for å lære bort til sine yrkesfrender. 
14:30 Mkombezi såfrøbank i Rumphi som sikrer bønder tilgang til tilpasset såfrø og bevarer lokalt såfrømangfold. Bønder får opplæring i såvareproduksjon.

Tirsdag 6. mars

07:30 Avreise til Mpherembe Exteionsion Planning Area
09:30 Besøke landsbyene Matala og Changoma, delta på såvaremarked
17:00 Orientering fra CEPA og CTDT om deres aktiviteter i Malawi og Zimbabwe
19:00 Statssekretæren er vert for middag for regionale landbruksmyndigheter fra distriktene Mzimba og Rumphi og for Nyama Worl Limited, et slakteri som har mottat lån fra Norfund. 

Onsdag 7. mars

08:00 Avreise fra Mzuzu
14:00 Møte med representanter fra departementet for landbruk, irrigasjon, vann og katastrofehåndtering
16:30 Pressekonferanse
19:00 Mottakelse ved den norske ambassaden