Historisk arkiv

Ny statusrapport om verdens biomangfold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Et mangfold av arter, økosystemer og gener er avgjørende for at vi kan produsere mat i verden, men en økende befolkning, klimaendringer, forurensing og overbeskatning truer biomangfoldet i landbruket.

FNs mat- og landbruksorganisasjon, FAO, lanserer nå verdens første statusrapport om klodens biomangfold for mat og landbruk. Den viser blant annet til viktige årsaker til tap av biomangfold, men peker også på at bærekraftig forvaltning blir mer utbredt. Statusrapporten er basert på nasjonalrapporter fra 91 land, 27 internasjonale organisasjoner og analyse av faglitteratur.

– Biodiversitet er avgjørende for å sikre global matvaresikkerhet. Vi må bruke biodiversitet på en bærekraftig måte, slik at vi bedre kan møte klimaendringer og produsere mat på en måte som ikke skader vårt miljø, sa FAOs generaldirektør José Graziano da Silva da han lanserte statusrapporten i Roma forrige uke.
– Biodiversitet er avgjørende for å sikre global matvaresikkerhet. Vi må bruke biodiversitet på en bærekraftig måte, slik at vi bedre kan møte klimaendringer og produsere mat på en måte som ikke skader vårt miljø, sa FAOs generaldirektør José Graziano da Silva da han lanserte statusrapporten i Roma forrige uke. Foto: ENB/Kiara Worth.

Et viktig hjelpemiddel for beslutningstakere og interessenter

Lanseringen av den globale statusrapporten var høydepunktet da FNs mat- og landbruksorganisasjon sin kommisjon for genetiske ressurser for mat og landbruk møttes i Roma denne måneden. Kommisjonen diskuterte og la retningslinjer for hvordan man kan styrke gjennomføringen av de globale handlingsplanene for hver sektor. Kommisjonen produserer også spesifikke statusrapporter og handlingsplaner for genetiske ressurser innen husdyr, planter, skogtrær og akvakultur.

EUs kommisær for jordbruk og landsbygdutvikling, Phil Hogan, peker på at rapporten vil hjelpe beslutningstakere, interessenter og befolkningen å forstå sammenhenger mellom biologisk mangfold og landbruk.

Tok opp bønders rettigheter

Under møtet arrangerte også Norge et sidearrangement om bønders rettigheter sammen med Italia, India og sekretariatet for Plantetraktaten. Under plantetraktaten lages det nå en oversikt over konkrete eksempler på gjennomføring av bønders rettigheter. Fridtjof Nansens Institutt presenterte resultatene fra en evaluering av etableringen av lokale såfrøbanker i Nepal og Etiopia. 

Den norske delegasjonen var representert ved Landbruks- og matdepartementet, Norsk institutt for bioøkonomi, Landbruksdirektoratet, Fridtjof Nansen Institutt og Norges ambassade i Roma.
Den norske delegasjonen var representert ved Landbruks- og matdepartementet, Norsk institutt for bioøkonomi, Landbruksdirektoratet, Fridtjof Nansen Institutt og Norges ambassade i Roma. Foto: LMD.

Norge oppfordrer land om å sende frø til Svalbard

Norge orienterte også om oppgraderingsprosjektet av Svalbard Globale Frøhvelv og inviterte nye og tidligere depositører til å sende frø for sikkerhetslagring når utbedringene av hvelvet er ferdig.