Historisk arkiv

Presseinvitasjon:

Avklaring i jordbruksoppgjeret 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Landbruks- og matdepartementet

På grunn av koronapandemien er det i år gjennomført forenkla jordbruksforhandlingar. Det ligg nå føre avklaring. Det blir pressekonferanse i dag 30. april kl 10.00.

Stad: Regjeringskvartalet, R5, Akersgata 59, Auditoriet 

Tid: Torsdag 30. april kl 10.00.  

Møt for innregistrering i resepsjonen seinast kl 09:45.  

Pressekonferansen blir sendt på Nett-TV

Nett-tv Avklaring i jordbruksoppgjeret 2020

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad vil vere tilstades saman med leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, og leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff. Det blir høve til einskildintervju med alle desse.

Kontakt: Ottar Løvik. Tlf 48 14 04 77