Historisk arkiv

Matproduksjonen går fortsatt som normalt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har i dag hatt et nytt møte skype-møte med sentrale aktører i landbruket samt Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Landbruksdirektoratet for å få en oppdatering på utslag koronaviruset gir i landbruksnæringen.

– Jeg fikk en god orientering om status og samtidig forsikringer om at per nå går all matproduksjon som normalt. Det er full beredskap i verdikjeden og alle følger opp rådene og påleggene som helsemyndighetene har gitt, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Hun tok selv opp behovet sesongarbeidere fra utlandet, som flere av virksomhetene er avhengig av og som de var opptatt av å diskutere med statsråden. Det er vesentlig antall sesongarbeidere som hvert år kommer til Norge for å arbeide i jordbruket. Særlig gjelder dette grøntsektoren.

– Dette er en situasjon vi tar på det største alvor, sier Bollestad.

Videre ble det pekt på problemstillinger knyttet til at enkelte kommuner praktiserer egne regler med hensyn til transport av både personell og varer ut og inn over kommunegrensene. Karantene for personer som har ansvar for hold av dyr og  forhold knyttet til Arbeidsmiljøloven var også temaer som ble tatt opp på møtet i dag.

Følgende offentlige nettsteder har oppdatert og relevant informasjon for landbruksnæringen: