Historisk arkiv

Stor interesse for konferansen om Matnasjonen Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen arrangerte digital konferanse om Matnasjonen Norge 31. august. Målet var å presentere regjeringens ambisjoner for oppfølging av strategien og inspirere til oppfølging på regionalt nivå. Ambisjonen er klar – Norge skal bli en enda sterkere matnasjon.

Konferansen ble sendt fra et studio i Oslo, med enkelte deltakere som var med digitalt. Den ble strømmet via regjeringen.no med god deltakelse og innspill underveis fra ellers i landet.

Nett-tv Velkommen til konferanse om Matnasjonen Norge

Se sendingen her

Se sendingen her

Disse paneldeltakere deltok i én eller flere av fire panelsamtaler:

 1. Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet
 2. Bodhild Fjelltveit, 2. nestleder Norges Bondelag
 3. Trude Nordli, fagsjef Sjømat Norge
 4. Ingvill Størksen, bransjedirektør Virke
 5. Helle Margrete Meltzer, forskningssjef, Folkehelseinstituttet
 6. Elsie Brenne, folkehelserådgiver Viken fylkeskommune
 7. Charlotte Mohn Gaustad, kokk og inspirator for Matgledekorpset Innlandet
 8. Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør Innovasjon Norge
 9. Bernt Bucher Johannessen, daglig leder Hanen
 10. Kirsten Indgjerd Værdal, direktør for plan og næring Trøndelag fylkeskommune
 11. Nina Sundqvist, adm. direktør Stiftelsen Norsk Mat
 12. Halvar Ellingsen, Bondelagskokken
 13. Arnt Steffensen, leder Kost- og ernæringsforbundet

Panelsamtalene hadde følgende tema:

 • Hvordan kan blå og grønn matsektor samarbeide bedre for å utnytte sine fortrinn for å skape større verdier og flere arbeidsplasser?
 • Hvordan kan vi samarbeide bedre for å styrke arbeidet med mat, kosthold og måltidsglede i befolkningen? Her er fokus på barn, unge og eldre.
 • Hvordan skal vi bygge sterke mat- og reiselivsregioner?
 • Hvordan kan vi øke rekrutteringen til mat- og måltidsbransjen?

Vigdis Harsvik (Innovasjon Norge) ledet konferansen og knyttet sammen paneldeltakerne i studio med innspill og spørsmål fra deltakerne rundt i landet. Harsvik konstaterte at regionene er klare for å følge opp strategien, noe som også kom frem i de avsluttende oppsummeringene til henholdsvis Natalia Golis, varafylkesordfører i Vestland fylkeskommune, og statssekretær Widar Skogan.

I sin oppsummering la Natalia Golis blant annet vekt på at det er behov for å jobbe fra tidlig alder for å styrke interessen og kunnskapen for hverdagsmaten, noe som er viktig i utviklingen av Matnasjonen Norge. Hun understreket fylkeskommunens særskilte ansvar på både utdannings- og folkehelseområdet:

– Vi må ta matfaget tilbake til skolen. Vi må ta et krafttak for rekruttering, sier Natalia Golis. 

Statssekretær Skogan takket på vegne av regjeringen for engasjementet og innspillene i konferansen. 

– Dette er en strategi for mobilisering og bevisstgjøring og en samlet regjering står bak strategien. Det er først når vi løser alt i en helhet at vi har et bærekraftig matsystem, sier statssekretær Widar Skogan.