Historisk arkiv

Nyheter

Ny maritim samarbeidsavtale med Brasil

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsminister Monica Mæland signerte mandag 16. november en maritim samarbeidsavtale med Brasil.

- Brasil er et av de viktigste internasjonale markedene for norsk maritim næring. Det  er derfor veldig bra at vi nå har fått på plass en maritim samarbeidsavtale, sier Monica Mæland.

Avtalen ble signert i forbindelse med kronprinsens offisielle besøk til Brasil. 

Samarbeidsavtalen vil bidra til å styrke det maritime samarbeidet mellom Norge og Brasil.

Dette var også tema i næringsministerens møte med den brasilianske vise-transportministeren samme dag.

Møte om næringslivssamarbeid 

Brasil preges av økonomiske nedgangstider. 

-Norges ambisjon er å være en god og viktig partner for Brasil, også i turbulente tider.

Under besøket deltok Mæland og Kronprinsen på et toppmøte om næringslivssamarbeid hos den brasilianske næringslivsorganisasjonen CNI. 

- På møtet diskuterte vi hvordan bedrifter og myndigheter kan legge til rette før økt næringslivssamarbeid mellom de to landene, sier Mæland.

Næringslivssamarbeidet mellom Norge og Brasil favner bredt. På møtet ble det diskutert samarbeid innen blant annet olje og gass, maritim sektor, fornybar energi og aluminium. 

- De norske bedriftene tenker langsiktig i Brasil, men er avhengig av stabile og forutsigbare rammebetingelser, sier Mæland. 

På møtet deltok også representanter for de største norske bedriftene i Brasil, NHO, Rederiforbundet, Innovasjon Norge, GIEK og Eksportkreditt Norge. 

Fakta om Brasil:

  • Brasil er verdens sjuende største økonomi, og et viktig land for norske bedrifter.
  • Den norskbrasilianske handelen har lange tradisjoner. Allerede på begynnelsen av 1800-tallet byttet vi klippfisk mot kaffe.
  • Norsk næringsliv i Brasil har en særlig sterk posisjon innen olje og gass/maritim offshore, men har også omfattende virksomhet innen andre sektorer som aluminium (Norsk Hydro), bioetanol (Umoe), gjødsel (Yara) og vannkraft (Statkraft).
  • Det er rundt 150 bedrifter her som regnes som norske.
  • Norge eksporterte varer for 7 milliarder kroner til Brasil i 2014, og importerte varer for 8 milliarder kroner.
  • Norge eksporterte tjenester for 7,4 milliarder kroner til Brasil, og importerte tjenester for 2,6 milliarder kroner i 2013.

Les avtalen her (.pdf).