Historisk arkiv

Posten får fritak fra anskaffelsesreglene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) bestemte 6. juli 2015 at Posten Norge AS får fritak fra anskaffelsesregelverket for enkelte posttjenester.

De aktuelle tjenestene er:
  • standard B2B pakkelevering i Norge
  • standard B2B pakkelevering ut av Norge
  • ekspresslevering av pakker over natt i Norge
  • ekspresslevering av pakker internasjonalt, inkludert både inn og ut av Norge
  • stykkgods
  • partilast

ESAs vedtak ble fattet etter en søknad fra Posten Norge.

ESA har lagt vekt på at Norge har gjennomført første og andre postdirektiv, og at det er tilstrekkelig konkurranse på markedene for disse tjenestene.

Posten Norge vil fortsatt være omfattet av anskaffelsesregelverket for andre posttjenester.

Når nye anskaffelsesdirektiver skal gjennomføres i Norge, vil de tjenester ESAs vedtak gjelder, ikke lenger bli ansett som forsyningsaktiviteter. ESAs vedtak vil derfor i praksis bare være relevant frem til ny forsyningsforskrift trer i kraft våren 2016.

Vedtaket fra ESA finnes her.

Departementets forslag til ny forsyningsforskrift finner du her