Forsiden

Historisk arkiv

Ny avtale mellom KS og Altinn:

Flere kommunale tjenester på nett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Det kan bli slutt på papirmølla når du skal levere byggemelding eller søke om andre kommunale tjenester.

- Dette er første skrittet for å tilby flere og bedre offentlige tjenester. Samarbeidet mellom kommunene og Altinn åpner for mange spennende muligheter, sier næringsminister Monica Mæland. 

Til nå har kommunene kun hatt mulighet til å bruke Altinn til å sende ut digitale meldinger. Tjenesten har blitt tatt godt imot av brukerne. Virksomheter får digital post i Altinn fra både kommuner og staten. Innbyggerne kan velge digital postkasse fra Digipost eller e-Boks.

- Fjerner tidstyver

En ny avtale mellom KS og Altinn gjør at også andre tjenester kan tilbys digitalt. Byggesøknad og søknad om skjenkebevilling er eksempler på tjenester som kan bli elektroniske. Dermed kan brukerne søke på nett, i stedet for å fylle ut papirskjemaer. Innbyggerne slipper å ha full oversikt over organisasjonskartene i offentlig sektor og logge på flere ulike steder.

- Dette er et skritt på veien mot en mer brukerrettet offentlig sektor og vil fjerne tidstyver for innbyggere og næringsliv. Samarbeidet betyr at flere kommunale tjenester blir tilgjengelig på nett og at tjenester fra stat og kommune i større grad vil henge sammen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Søke via Altinn

Byggsøk er statens nasjonale løsning for innsending av byggesøknader på nett. Denne løsningen har vært i drift siden 2003. Avtalen som nå er inngått mellom KS og Altinn gjør det mulig å sende byggesøknader inn til kommunene via Altinn. Dette vil gjøre det lettere for kommunene å gjøre nytte av de digitale søknadsdataene.

Arbeidet med neste generasjons søknadsløsninger er i full gang under ledelse av KS i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet, SSB og Kartverket. Denne avtalen er vesentlig for å få gjennomført planlagte forbedringer når det gjelder innsending og behandling av byggesaker. 

Mye å spare

Samarbeidet mellom Altinn og kommunene innebærer også at den enkelte kommune kan inngå egne avtaler med Altinn for å tilby nye tjenester. 

Blant annet har Brønnøysundregistrene og Skedsmo kommune allerede hatt samtaler om å bruke Altinn til å tilby kommunens tjenester. Skedsmo har beregnet at deres brukere kan spare om lag 2 700 timer, og at kommunen selv kan spare 6 000 timer i året ved å ta i bruk Altinn til 44 enkle tjenester. Skedsmo kommune representerer rundt 1 prosent av Norges bedrifter og innbyggere.

- Vi har utviklet en løsning som ligger i toppsjiktet i internasjonalt. Dette bør også komme den enkelte kommune til gode. Her er det åpenbart store gevinster å hente, sier Mæland.