Forsiden

Historisk arkiv

Ny etat legges til Halden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen har besluttet at den nye statlige etaten som skal ha ansvar for opprydning av atomavfall legges til Halden.

-Jeg er glad for at vi nå har funnet vertskapskommunen hvor vi kan lokalisere etaten som skal ha ansvar for oppryddingen av den nukleære virksomheten i Norge. Dette betyr at flere statlige arbeidsplasser legges til Halden. De har allerede det største kompetansemiljøet i Norge og den største reaktoren, og er derfor veldig godt egnet til å ta jobben, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Halden
Ordfører Thor Edquist (H) og stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H) fikk gode nyheter av næringsminister Monica Mæland (H) tirsdag 5. desember. Foto: Trond Viken / NFD Foto: Trond Viken

Regjeringen har tidligere varslet at den vil opprette en egen statlig virksomhet som skal ha ansvar for trygg håndtering av nasjonalt atomavfall og atomanlegg. Det nye forvaltningsorganet skal hete "Norsk nukleær dekommisjonering (NND) – statlig etat for avvikling av nasjonale atomanlegg og håndtering av atomavfall".

Den største utfordringen i oppryddingsarbeidet er 17 tonn brukt reaktorbrensel som kan utgjøre en alvorlig fare for mennesker og miljø om det ikke oppbevares på en forsvarlig måte.

Det vil være en hovedoppgave for Norsk nukleær dekommisjonering å planlegge og gjennomføre tiltak som sikrer en forsvarlig oppbevaring av alt nukleært avfall. I tillegg vil oppgavene særlig være knyttet til å planlegge og gjennomføre riving av atomreaktorene i Halden og på Kjeller når den tid kommer. Det er ikke besluttet når stenging av reaktorene finner sted.

Etaten i Halden vil måtte bygges opp gradvis, og det er for tidlig å antyde antall ansatte.

- Dette er et krevende og viktig samfunnsoppdrag som Norsk nukleær dekommisjonering nå skal ta fatt på. De vil være et viktig bidrag til nye kompetansearbeidsplasser i Halden, sier Mæland.

Opprettelsen av etaten forutsetter Stortingets budsjettvedtak.

Fakta

  • Institutt for energiteknikk (IFE) eier og driver de to norske atomreaktorene i Halden og på Kjeller. De er blant de eldste i verden, og totalt er det lagret 17 tonn brukt atombrensel i disse anleggene. 12 tonn er såkalt ikke-lagringsbestandig brukt brensel som trenger behandling/omdanning før det kan lagres. 
  • I tillegg har Norge et kombinert lager og deponi for lav- og mellomaktivt nukleært avfall (KLDRA) i Himdalen i Aurskog-Høland.
  • Det har over flere år pågått et arbeid for å finne løsninger for oppbevaring av avfallet i Halden og på Kjeller. De to siste rapportene departementet har mottatt anbefaler at brenselet behandles i utlandet og deretter deponeres. Det anbefales videre at områdene reaktorene står på ryddes opp slik at de kan brukes til andre typer formål. Rapportene anbefaler videre at det etableres en egen organisasjon for håndtering av avfallet. Etableringen av Norsk nukleær dekommisjoneringen er en del av regjeringens oppfølging av disse anbefalingene.