Historisk arkiv

Bokforskriften på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Endringer i den såkalte bokforskriften er i dag sendt på høring.

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag sendt på høring forslag til endringer i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker (bokforskriften).

– Forslagene skal styrke konkurransen i bokmarkedet, samtidig som det fortsatt legges til rette for bredde, mangfold, kvalitet og tilgjengelighet for norsk litteratur, sier kulturminister Trine Skei Grande (V).

Bokomsetningen har hatt unntak fra deler av konkurranselovgivningen siden 1960-tallet. Unntaket fra konkurranseloven er ett av de sentrale virkemidlene for å oppnå hovedmålene for litteraturpolitikken: Bredde, mangfold og kvalitet i norsk litteratur, samt god tilgjengelighet for alle. Målet er å bidra til å øke både forfatter/oversetter, forlag og bokhandlernes evne og insentiv til å utgi og formidle et bredt spekter av litteratur.

En sentral del av unntaket er at forskriften åpner for å sette bindende videresalgspriser på nye bøker, som er grunnlaget for den såkalte fastprisordningen. Dette er forbudt etter konkurranseloven § 10, og det er derfor nødvendig med et unntak for å kunne ha en fastprisordning for nye bøker.

Det viktigste endringsforslaget gjelder innretningen av fastprisordningen. I dag kan fastprisen maksimalt løpe til en bestemt utløpsdato 1. mai året etter utgivelse. Departementet foreslår nå at fastprisperioden settes til maksimalt 12 måneder. Omleggingen kan løses på flere måter, og departementet ber derfor om høringsinnspill på to ulike modeller.

– Konkurransen styrkes ved at vi går bort fra dagens koordinerte frislipp av bokprisene 1. mai. Nå kommer alle fjorårets bøker på salg samtidig. Med vår løsning, kan de komme på salg på ulike tider. Det håper vi vil stimulere priskonkurransen mellom bokhandlene, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Modell 1 innebærer at det innføres en fastprisperiode for førsteutgivelser som løper fra utgivelsesdato og maksimalt 12 måneder frem i tid, og en kortere fastprisperiode for nye formater som løper fra utgivelsesdato og enten 3, 6 eller 9 måneder frem i tid.

Modell 2 innebærer at det innføres én fastprisperiode per tittel (uavhengig av format), som løper fra utgivelsesdato og 12 måneder frem i tid.

Departementet oppfordrer alle interesserte parter til å gi innspill, og fristen for dette er 12. februar 2019.

Dagens forskrift utløper 31.12.2018. Departementet vil midlertidig fjerne forskriftens utløpsdato, slik at den løper frem til eventuelle endringer kan tre i kraft.