Historisk arkiv

Anskaffelser blir en del av Direktoratet for økonomi, styring, ledelse og organisering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen har besluttet at fagområdet offentlige anskaffelser skal bli en del av direktoratet for økonomi, styring, ledelse og organisering (DFØ).

Regjeringen har tidligere besluttet å opprette et digitaliseringsdirektorat, som samler Difi og Altinn. Dessuten vil regjeringen utvide Direktoratet for økonomistyring (DFØ) med fagområder fra Difis avdeling for ledelse, og for utredning og analyse. Det er nå besluttet at også anskaffelsesområdet skal overføres fra Difi og inngå i DFØ.

– Det at fagområdet anskaffelser blir en integrert del av DFØ, vil medføre et samlet og styrket miljø innen økonomistyring, ledelse og organisering av offentlig sektor. Dette er viktig for å nå målene vi har satt på anskaffelsesområdet, sier Røe Isaksen.

Det er tidligere varslet at de to omorganiserte direktoratene skal være i drift 1. januar 2020.  Regjeringen vil komme tilbake til tidspunkt for når anskaffelsesområdet skal overføres til det nye direktoratet for økonomi, styring, ledelse og organisering.