Historisk arkiv

Nybø på FN-toppmøte om næringsliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsminister Iselin Nybø deltok på det digitale FN-toppmøtet UN Global Compact, som er verdens største bedriftsinitiativ for bærekraftig næringsliv. Flere enn 10.000 bedrifter over hele verden er med.

- Jeg er stolt over at 150 norske bedrifter allerede er med i Global Compact-nettverket, og jeg håper at mange flere melder seg inn, sier næringsminister Iselin Nybø.

Næringsministeren deltok via et videoinnlegg der hun fremmet Norges rolle i arbeidet med bærekraft og ansvarlig næringsliv. Bedrifter som slutter seg til Global Compact forplikter seg til å gjøre sitt beste for å drive sin virksomhet i tråd med Global Compacts ti prinsipper om blant annet menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon.

Årets møte markerer 20-årsjubileum for opprettelsen av Global Compact, og skal ha fokus på næringsliv og klima i lys av Covid-19 pandemien. Global Compact-nettverket ble opprettet av Kofi Annan under World Economic Forum i 1999, og ble formelt lansert i New York i 2000.

Global Compact opprettet i 2018 et kontor i Norge og norske myndigheter støtter arbeidet i Global Compact nettverket og leder blant annet den internasjonale havplattformen i Global Compact sammen med Portugal. Plattformen skal mobilisere næringslivet til å ta sin del av ansvaret for at bærekraftsmålet for hav blir nådd.

- Vi jobber for en grønn og blå fremtid. For å oppnå dette, investerer vi mer i forskning og innovasjon. Vi har som ambisjon å bli verdensledende innen utviklingen av null- og lavutslippsløsninger innen skipsfart. Vi skal også legge til rette for utviklingen av havvind, og vi vil fortsette å jobbe mot en mer sirkulær økonomi for å sikre bedre utnyttelse av ressursene våre, sier Nybø.

Se innlegget her (på engelsk):