Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

FNs Global Compact

FNs Global Compact baserer seg på ti prinsipper på områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon - som alle ansvarlige bedrifter bør følge. Tilslutning til Global Compact betyr at man gjør sitt beste for å drive sin virksomhet i tråd med de ti prinsippene.

FNs ti prinsipper kan du lese her.

Global Compact er i dag verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar med mer enn 8000 deltakere, inkludert mer enn 5300 bedrifter fra 130 land. 

Global Compact har to hovedmålsettinger:

  • Gjøre de ti prinsippene til en del av forretningsvirksomheten i bedrifter over hele verden
  • Fremme aktiviteter og partnerskap som bidrar til å innfri FNs mål om en bærekraftig utvikling.

Ingen bedrifter er for små til å jobbe bevisst med samfunnsansvar. Det gjelder egen virksomhet der man bør sjekke om det kan finnes utfordringer knyttet til arbeidsstandarder, miljø, korrupsjon eller menneskerettigheter. Det kan i like høy grad gjelde underleverandører. Om man selv jobber innenfor et godt regelverk i Norge, kan underleverandører ha utfordringer i utlandet. Norske bedrifter, enten de produserer eller importerer, må være bevisst på hvilke forhold produktene man tilbyr er frenstilt under. Dette er en viktig del av samfunnsansvaret.

Hvorfor melde bedriften inn i Global Compact?

Stadig flere bedrifter ser en sammenheng mellom sitt miljø- og samfunnsmessige engasjement, og bedriftens langsiktige fortjeneste. Samfunnsansvar kan styrke bedriftens risikostyring og troverdighet, redusere kostnader som følge av lavere energiforbruk og øke tilfredsheten blant bedriftens medarbeidere. En bevisst holdning til samfunnsansvar vil styrke bedrifters omdømme. Deltakelse i Global Compact gir også bedrifter muligheten til å delta i globale initiativ for bærekraftig utvikling.

Meld din bedrift inn i Global Compact

Global Compacts ti prinsipper

Menneskerettigheter

 

 

 

Prinsipp nr. 1

Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og

Prinsipp nr. 2

påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.

 

 

Standarder for arbeidslivet

 

 

 

Prinsipp nr. 3

Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis,

Prinsipp nr. 4

sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes,

Prinsipp nr. 5

sikre at barnearbeid reelt avskaffes, og

Prinsipp nr. 6

sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes

 

 

Miljø

 

 

 

Prinsipp nr. 7

Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer,

Prinsipp nr. 8

ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og

Prinsipp nr. 9

oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.

 

 

Bekjempelse av korrupsjon

 

 

 

Prinsipp nr. 10

Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.

Til toppen