UN Global Compact

UN Global Compact baserer seg på ti prinsipper på områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon - som alle ansvarlige bedrifter bør følge. Tilslutning til UN Global Compact betyr at man gjør sitt beste for å drive sin virksomhet i tråd med de ti prinsippene.

FNs ti prinsipper kan du lese her.

UN Global Compact er i dag verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar. Over 10.000 bedrifter i 160 land er medlemmer.

Global Compact har to hovedmålsettinger:

  • Gjøre de ti prinsippene til en del av forretningsvirksomheten i bedrifter over hele verden
  • Fremme aktiviteter og partnerskap som bidrar til å innfri FNs mål om en bærekraftig utvikling.

Ingen bedrifter er for små til å jobbe bevisst med samfunnsansvar. Det gjelder egen virksomhet der man bør sjekke om det kan finnes utfordringer knyttet til arbeidsstandarder, miljø, korrupsjon eller menneskerettigheter. Det kan i like høy grad gjelde underleverandører. Om man selv jobber innenfor et godt regelverk i Norge, kan underleverandører ha utfordringer i utlandet. Norske bedrifter, enten de produserer eller importerer, må være bevisst på hvilke forhold produktene man tilbyr er frenstilt under. Dette er en viktig del av samfunnsansvaret.

Hvorfor melde bedriften inn i Global Compact?

Stadig flere bedrifter ser en sammenheng mellom sitt miljø- og samfunnsmessige engasjement, og bedriftens langsiktige fortjeneste. Samfunnsansvar kan styrke bedriftens risikostyring og troverdighet, redusere kostnader som følge av lavere energiforbruk og øke tilfredsheten blant bedriftens medarbeidere. En bevisst holdning til samfunnsansvar vil styrke bedrifters omdømme. Deltakelse i UN Global Compact gir også bedrifter muligheten til å delta i globale initiativ for bærekraftig utvikling.

Meld din bedrift inn i UN Global Compact

UN Global Compacts ti prinsipper

Menneskerettigheter

 

 

 

Prinsipp nr. 1

Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og

Prinsipp nr. 2

påse at de ikke medvirker til krenkelser av menneskerettighetene.

 

 

Standarder for arbeidslivet

 

 

 

Prinsipp nr. 3

Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at arbeidstakers rett til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis,

Prinsipp nr. 4

avskaffe alle former for tvangsarbeid, 

Prinsipp nr. 5

sikre reell avskaffelse av barnearbeid, og

Prinsipp nr. 6

sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes

 

 

Miljø

 

 

 

Prinsipp nr. 7

Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer,

Prinsipp nr. 8

ta initiativ til å fremme økt miljøansvar, og

Prinsipp nr. 9

oppmuntre til utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi.

 

 

Bekjempelse av korrupsjon

 

 

 

Prinsipp nr. 10

Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser.