Historisk arkiv

Norge tar internasjonal hav-rolle

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Norge tar en ledende rolle når FNs "Global Compact" skal satse på havet. Norge skal være både hovedsponsor og hovedsamarbeidsland i arbeidet med å få renere og rikere hav globalt.

 - Olje, fiskeri og maritim næring står for over 200 000 arbeidsplasser i Norge og de skaper verdier for 500 milliarder kroner årlig. Men det er få inntekter og enda færre forretningsideer å hente fra et dødt hav. Derfor er det så viktig at vi samarbeider internasjonalt om å ta være på havet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Norge skal derfor være hovedsamarbeidsland når FNs næringslivsinitiativ Global Compact skal utarbeide en egen handlingsplan for havet. Den globale havplanen som skal utarbeides har fått navnet "The Business Action Platform for Oceans".

- De neste tre årene skal vi mobilisere bedrifter verden over til å ta sin del av ansvaret for at vi bruker havet og marine ressurser på en bærekraftig måte. Potensialet for verdiskaping og arbeidsplasser i havnæringene er enormt på verdensbasis, spesielt innen sjømat, energi og transport, sier leder for UN Global Compact, Lise Kingo.

Norge skal være hovedsponsor for prosjektet, men privat næringsliv skal stå for størsteparten av finansieringen.

-  Her er det viktig at vi spiller på lag med næringslivet. Derfor er det utrolig positivt at norske havbedrifter går foran, sier Røe Isaksen under lanseringen torsdag 2. februar i Cermaq sine lokaler i Bjørvika.   

Fakta FN Global Compact

  • FNs næringslivsinitiativ "Global Compact" er verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar med mer enn 12.000 deltakere, inkludert 9500 bedrifter fra 160 land.
  • Hvis en bedrift slutter seg til Global Compact-samarbeidet betyr det at man gjør sitt beste for å drive sin bedrift i tråd med de 10 prinsippene
  • Bedriftene får tilgang på kunnskap og hjelpemidler som er nyttige i arbeidet med samfunnsansvar. Bedriftene får anledning til å møtes, dele erfaringer og diskutere utfordringer og løsninger.

Fakta Norges storsatsing internasjonalt på hav

  • Erna Solberg lanserte 25. januar at Norge etablerer et internasjonalt høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi. Panelet skal ledes av statsministeren selv, og vil bestå av regjeringssjefer i en rekke kyststater fra ulike verdenshjørner. 
  • Norge har over lengre tid finansiert sekretariatet JPI Oceans i EU.
  • Norge er hovedsponsor bak OECD-rapporten på hav.
  • Norge er stor bidragsyter på hav innen bistand.
  • Norge har lederskapet i UNESCO-organisasjonen the Intergovernmental Oceanographic Commission.