Historisk arkiv

Menon Economics skal se på ulike forhold i bokmarkedet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har signert avtale med Menon Economics som leverandør for utredningen om bokmarkedet. Utredningen skal utarbeides i samarbeid med professor Tore Slaatta, professor Helge Rønning og professor Erling Hjelmeng.

Utredningen skal blant annet gi en vurdering av hvordan fastprisordningen fremmer de litteraturpolitiske målene, og hvordan konkurransen i markedet kan blir bedre.

Utreder skal ha dialog med relevante aktører i løpet av utredningsprosessen.

– Det er viktig at utredningen både vurderer de litteraturpolitiske- og konkurransepolitiske virkningene av fastprisen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V).

Formålet med utredningen er å få et bedre kunnskapsgrunnlag om situasjonen i bokmarkedet.

– Mer kunnskap er viktig for å finne målrettede tiltak som skal komme forbrukerne til gode, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Endelig rapport skal leveres innen 1. november 2021.