Utredning av unntaket fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker

Menon-publikasjon nr. 104/2021

Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt utredningen om bokmarkedet fra Menon Economics med tittelen " Utredning av unntaket fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker".

Menon Economics har gitt en vurdering av hvordan fastprisordningen fremmer de litteraturpolitiske målene, og hvordan konkurransen i markedet kan bli bedre. Utreder har hatt dialog med relevante aktører i løpet av utredningsprosessen. Rapporten vil inngå som del av et bredere kunnskapsgrunnlag i det arbeidet som er startet med boklov.

Rapporten "Utredning av unntaket fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker" (.pdf)