Historisk arkiv

Lien ber om innspill til ny havstrategi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen inviterte næringslivet og forskningsmiljøer til innspillsmøte om havstrategien i Stavanger torsdag.

Regjeringen jobber med en egen havstrategi som skal legges frem våren 2017. Strategien skal se på hvordan myndighetene kan legge til rette for videre vekst og arbeidsplasser i havnæringene.

- Norge har en lang kyst og en lang historie på havet. Vi har blitt gode på hav, men vi skal bli enda bedre, og bygge videre på de fantastiske ressursene og kompetansen vi har, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Regjeringen har siden før sommeren hatt en rekke innspillsmøter for å lytte til havnæringene. Denne gang var tiden kommet til Stavanger, der særlig petroleumsnæringen står sterkt.

- Viktige næringsaktører for havnæringene er sterkt tilstede i Stavanger. Her er maritim sektor og oljesektoren særlig sterke og svært viktige for verdiskapingen og sysselsettingen i regionen men også hele landet, sier han.

 

Fra innspillsmøtet

Med til Stavanger var statssekretær Dilek Ayhan i Nærings- og fiskeridepartementet.

- Det er viktig å anerkjenne er at fremtidens arbeidsplasser vil bli skapt av mennesker som tør å ta en sjanse, og som satser på egne evner, ideer og ressurser. Norge skal være et godt land å starte og utvikle nye bedrifter i. Vi må legge til rette for nye blå arbeidsplasser både på kort og lang sikt, sier Ayhan.