Historisk arkiv

30 millioner til nytt magasin ved Oljemuseet i Stavanger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statsbudsjettet 2016

For å ivareta industriarven fra den norske petroleumsvirksomheten, foreslår regjeringen i statsbudsjettet for 2016 en startbevilgning på 30 millioner kroner til et nytt museumsmagasin for Norsk Oljemuseum i Stavanger. Anslått investeringskostnad er 62,6 millioner kroner, med en byggeperiode på to og et halvt år.

Et nytt museumsmagasin vil sikre forsvarlig lagring av viktige gjenstander og historisk materiale knyttet til petroleumsvirksomheten i Norge. Samtidig er dette byggeprosjektet et av flere tiltak fra regjeringens side for raskt å stimulere til økt aktivitet og sysselsetting i Rogaland.

- Petroleumsvirksomheten kommer til å være Norges viktigste næring i mange år framover. Å dokumentere utviklingen av dette industrieventyret er viktig både for oss som lever i dag, men også for kommende generasjoner. Byggingen av det nye magasinet vil også bidra til arbeid og økt aktivitet i Rogaland, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Norsk Oljemuseum leier i dag midlertidige lager- og magasinfasiliteter spredd på flere steder i og utenfor Stavanger. Lagringsforholdene er ikke tilfredsstillende for å ivareta museets behov, og gjenstander har blitt delvis ødelagt som en følge av dagens forhold. Stavanger kommune har sagt seg villig til å bidra med gratis tomt, noe som vil sørge for en rask realisering av prosjektet.