Historisk arkiv

Styrker Enova

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statsbudsjettet 2016

Regjeringens overordnede formål i statsbudsjettet for 2016 er å legge til rette for arbeid, aktivitet og omstilling. Forslaget til statsbudsjett for 2016 styrker Enovas satsinger på energi- og klimatiltak og utvikling av ny, fremtidsrettet energi- og klimateknologi. I regjeringens forslag til statsbudsjett vil Enova i 2016 tilføres over 2,3 milliarder kroner, en økning på 88 millioner kroner fra 2015.

- Regjeringen legger til rette for å stimulere til mer effektiv energibruk og lavere klimagassutslipp. Dette bidrar til å gjøre industrien mer konkurransedyktig. Det siste året har vi sett flere eksempler på dette innen kraftkrevende industri, blant annet på Lista, Mosjøen, i Tyssedal og på Karmøy, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Enova har programmer på mange områder. Ved etableringen av virksomheten var arbeidet i hovedsak rettet mot tradisjonell energieffektivisering og å ta i bruk nye fornybare energikilder. Senere har utvikling av energi- og klimateknologi blitt et stort område. I 2015 fikk de i oppgave å bidra til en mer miljøvennlig transportsektor. Enova har nå aktivitet i alle sektorer i økonomien.

- Regjeringen har nå gitt virksomheten nye oppgaver i arbeidet med å utvikle klimavennlige transportløsninger. Jeg mener det er riktig å tilføre virksomheten mer midler, og ser med spenning frem til resultatene av satsingen, sier olje- og energiminister Lien.

I 2015 ble Enovas ordning for støtte til enøk-tiltak i husholdninger utvidet til 250 millioner kroner og gjort rettighetsbasert. Fra 2016 foreslår regjeringen at støtte til enøk-tiltak i husholdninger kan utbetales som en del av skatteoppgjøret.