Historisk arkiv

ESA godkjenner statsstøtte til fullskalaprosjektet for fangst og lagring av CO₂

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

EFTAs overvåkningsorgan ESA kunngjorde i dag godkjenningen av statsstøtte til bygging og drift av et fullskala CO2-håndteringsprosjekt i Norge. Godkjenning fra ESA er nødvendig for å gjenomføre fullskalaprosjektet i henhold til statsstøttereglene.

Regjeringen har en ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO₂-håndtering i Norge, gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv. Norcem og Fortum Oslo Varme har gjennomført forprosjektstudier av CO₂-fangst fra sine anlegg. Equinor, Shell og Total har fullført sin forprosjektstudie av transport og lagring av CO₂.

- Jeg er glad for at godkjenning av statsstøtte til CO2-håndteringsprosjektet nå er på plass. Vi har hatt konstruktive forhandlinger med industriaktørene, og vi har funnet gode løsninger på problemstillinger som ingen andre har løst før oss. Parallelt har vi hatt dialog med ESA for å sikre at løsningene er innenfor statsstøttereglene. Vi jobber nå med å ferdigstille alle delene av beslutningsgrunnlaget, slik at Stortinget kan ta stilling til prosjektet i forbindelse med statsbudsjettet for 2021, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Olje- og energidepartementet har forhandlet fram avtaler om statlig tilskudd med de ulike industriaktørene i prosjektet. Dersom prosjektet gjennomføres vil staten dekke om lag 80 prosent av kostnadene og industrien om lag 20 prosent.

Pressemeldingen fra ESA kan leses her.