Historisk arkiv

Kvikksølvforurensning fra ubåtvraket ved Fedje - Kystverkets anbefaling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har i dag mottatt Kystverkets anbefaling om videre håndtering av lasten og kvikksølsvforurensningen fra ubåtvraket U-864 ved Fedje.

- Vi vil gå grundig inn i rapportens vurderinger og anbefalinger, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Regjeringen vil deretter fremme saken for Stortinget.

- De nye undersøkelsene har gitt Kystverket mer kunnskap om vraket og vrakdelenes tilstand. Det gir oss et bedre grunnlag for å vurdere hvilken løsning som er miljømessig foretrukket for best å løse utfordringen som ubåtvraket og kvikksølvet representerer. Det er spesielt viktig for regjeringen å sikre en miljømessig trygg og forsvarlig håndtering av kvikksølvet både i og utenfor ubåten U-864 ved Fedje i Hordaland, sier Solvik-Olsen.

- Begge de to regjeringspartiene har tidligere vært engasjert i spørsmålet, og nå må vi finne en miljømessig forsvarlig løsning og få satt den i verk, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Kystverket leverte i 2011 en konseptvalgutredning av de ulike alternativene for håndtering av last og kvikksølvforurensning i og ved ubåten U-864. Utredningen ble etterfulgt av en ekstern kvalitetssikringsrapport. I 2012 fikk Kystverket i oppdrag å gå videre med en forprosjektering av to alternativer; heving av last og tildekking av forurenset havbunn eller tildekking av vraket med last og forurenset havbunn.

Kronologisk oversikt over arbeidet med ubåten U-864