Historisk arkiv

Foreslår lovendringer for å sikre effektiv gjennomføring av jernbanereformen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Vi skal gjøre togtransport enda mer attraktivt for personkunder og næringslivet. Arbeidet med jernbanereformen pågår for fullt, og regjeringen foreslår nå nødvendige lovendringer for å sikre en effektiv gjennomføring av jernbanereformen. I tillegg vil lovendringene legge til rette for å styrke sikkerhetsarbeidet på jernbanenettet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen har i dag lagt fram lovendringsforslag for Stortinget i forbindelse gjennomføringen av jernbanereformen

Nye lovhjemler vil gi det nye infrastrukturforetaket gode og ressursbesparende prosesser i forbindelse med kjøp av eiendom. Regjeringen vil også legge bedre til rette for varsling om brudd på jernbanelovgivningen, tydeliggjøre Statens jernbanetilsyns hjemler og gjøre det enda klarere hvilke instanser som har ansvaret for sikkerheten. Sikkerheten for både ansatte og reisende på jernbanen skal styrkes.

- Reformarbeidet blir godt mottatt hos mange aktører i jernbanesektoren. Jeg opplever at mange er utålmodige etter å se at reformens hovedgrep skal begynne å virke, sier samferdselsministeren.

 For flere opplysninger – se: