Historisk arkiv

Ny ordning for løyveeksamener - Kan kun avlegges hos Statens vegvesen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

For å få en bedre kvalitetssikring i tildeling av løyver og en bedre kontroll på innholdet i eksamenene har Samferdselsdepartementet vedtatt en ny eksamensordning som gir Statens vegvesen, som eneste instans, rett til å avholde eksamen knyttet til faglige kvalifikasjoner for å få løyve. Det betyr at det fra 1. januar 2018 ikke vil være mulig å ta løyveeksamener på videregående skoler eller hos private utdanningsinstitusjoner. Eksamen skal fra dette tidspunktet avlegges hos Statens vegvesen.

For å utføre godstransport, transport for funksjonshemmede, kjøre turvogn, drosje og selskapsvogn kreves det løyve. Tidligere har det vært mulig å ta eksamen for å oppfylle kravet om faglig kompetanse flere steder, for eksempel på videregående skoler og hos private utdanningsinstitusjoner. Fra 1. januar 2018 vil dette ikke være mulig. Videre stilles det heller ikke krav om obligatorisk opplæring før eksamen avlegges hos Statens vegvesen.

For kandidater som har godkjent utdanning etter dagens ordning, samt kandidater som allerede har begynt utdanning, foreslås det overgangsordninger.

Les rundskriv om overgangsordningen.

Les rundskriv om kompetansekrav for taxiløyve, selskapsvognløyve og løyve for transport for funksjonshemmede.