Historisk arkiv

Sterkt samhold og solidaritet preget NATO-toppmøtet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

- De allierte landene og NATOs partnerland var samstemte i kritikken av Russlands folkerettsbrudd i Ukraina. Møtet var preget av sterkt samhold og solidaritet innad i alliansen. Ukraina ble gitt sterk støtte, og partnersamarbeidet mellom NATO og Ukraina ble besluttet styrket. Norge vil blant annet lede et NATO-støttefond for Ukraina. Situasjonen i Midtøsten og ISILs fremgang utgjør en betydelig sikkerhetsutfordring i regionen og for NATO. Det var enighet om at ISIL må stoppes og en rekke tiltak ble diskutert, oppsummerte statsminister Erna Solberg etter NATO-toppmøtet i Wales denne uken.

Fra møtet mellom Porosjenko og Solberg under NATO-toppmøtet i Cardiff. Foto: SMK

Statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide deltok på et av de viktigste toppmøtene i nyere tid. Et møte der de pågående konfliktene i Ukraina og Irak ble sentrale tema. 

-Den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen krever at NATO tilpasser seg. En rekke tiltak for å styrke NATOs samlede evne til å håndtere utviklingen ble vedtatt. Disse er i samsvar med langsiktig norsk politikk. Norge har bidratt og vil fortsatt bidra til gjennomføring av tiltakene, sa Solberg etter møtene.

En konkret handlingsplan for å styrke NATOs forsvarsevne står sentralt i dette arbeidet. Det legges opp til et styrket NATO-nærvær i de østlige deler av alliansen, og flere tiltak for å øke NATOs reaksjonsevne og militære kapasitet, sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen understreker også betydningen av samarbeid med partnere for å ivareta stabilitet og sikkerhet også i allierte nærområder. Nye toppmøte-initiativer knyttet til politisk samarbeid, kapasitetsutvikling og forsvarssektorreform vil bidra til dette, sa utenriksminister Børge Brende.

Dagens sikkerhetspolitiske utfordringer understreker betydningen av NATO og transatlantisk samarbeid, og en transatlantisk erklæring ble vedtatt under toppmøtet. 

Ved møtets avslutning ble det også vedtatt et omfattende toppmøtekommuniké hvor NATOs politikk på en rekke områder fastslås. 

Polen vil avholde det neste toppmøtet i 2016. Warszawapakten var i flere tiår NATOs hovedfiende. Neste gang alliansen møtes til toppmøte vil det være i Warszawa.