Historisk arkiv

Toppmøte i NATO

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide deltar på NATOs toppmøte 4.-5. september.

I Wales skal det tas viktige beslutninger om NATOs fremtid. Kollektivt forsvar, styrket forsvarsevne og økt evne til hurtig å reagere på kriser er nøkkelelementer. Dette er i tråd med langsiktige norske prioriteringer. Norge har over tid tatt til orde for at NATO skal forsterke sitt fokus på NATOs nærområder.

Toppmøtet finner sted i en svært krevende utenrikspolitisk situasjon. Rammevilkårene for sikkerhetspolitikken er endret, og NATO tilpasser seg dette. Russlands folkerettsstridige handlinger i Ukraina og ISILs fremgang i Irak og Syria vil være viktige temaer i diskusjonene. NATO vil også drøfte med sine partnere hvordan disse sikkerhetsutfordringene bør håndteres.

En samlet allianse stiller seg bak tiltakene for å berolige de østlige medlemsland som anser seg direkte berørt av utviklingen i Ukraina. Dette handler om alliansesolidaritet.

Nøkkelen til fremtidig stabilitet i Europa er et godt transatlantisk forhold. Det vil vedtas en egen transatlantisk erklæring under møtet. En bedre byrdefordeling mellom Europa og USA er et viktig tema. Regjeringen har i perioden siden den tiltrådte arbeidet for en tett dialog og styrket samarbeid med USA. Norsk deltakelse i nordeuropeiske samarbeidsprosjekter på forsvarssiden blir en viktig leveranse.

Statsministeren vil delta på to møter i NATOs råd, i tillegg til et møte i ISAF-format (Afghanistan) og et møte i NATO-Ukraina-kommisjonen. I tillegg vil hun ha en serie med bilaterale møter, med forbundskansler Angela Merkel fra Tyskland, president Komorowski fra Polen, president Porosjenko fra Ukraina og statsminister Rutte fra Nederland.