Historisk arkiv

- Takk for innsatsen!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg besøkte torsdag Politiets utlendingsenhet på Tøyen i Oslo. Solberg takker både de frivillige og politiet for den innsatsen de gjør for å ta imot de mange asylsøkerne som kommer til Norge.

- Vi lar oss alle prege av de sterke bildene av flyktninger og migranter på vei gjennom Europa. Mange av dem forteller dramatiske historier. Jeg vil takke alle frivillige og de ansatte i Politiets utlendingsenhet (PU) for den enorme innsatsen alle gjør for å ta imot flyktningene som søker nødhavn i Norge, sier Solberg.

Statsminister Erna Solberg møter asylsøkere som akkurat har registrert seg hos PU.
Statsminister Erna Solberg møter asylsøkere som akkurat har registrert seg hos PU. Foto: Statsministerens kontor

Under sitt besøk i PUs lokaler på Tøyen fikk statsministeren møte både flyktninger som nylig har kommet til Norge og de ansatte som jobber med å ta imot dem. Flere av dem henvendte seg direkte til statsministeren for å takke henne for den jobben Norge gjør. Politiet er nå bemannet døgnet rundt for å sørge for en så god mottakelse som mulig for dem som skal registrere seg. De som kommer til Tøyen om natten blir registrert med navn og fulgt rett videre til overnatting. Om morgenen blir de hentet og fulgt tilbake til PU for videre registrering. Barn og barnefamilier blir prioritert. Utenfor lokalene bidrar frivillige med både mat, tøy og omsorg.

Statsminister Erna Solberg møter de ansatte som tar imot de mange asylsøkerne som banker på døren hos PU på Tøyen i disse dager.
Statsminister Erna Solberg møter de ansatte som tar imot de mange asylsøkerne som banker på døren hos PU på Tøyen i disse dager. Foto: Statsministerens kontor

- Jeg ser at de som kommer er slitne, men også glade. Det gjorde inntrykk å oppleve takknemligheten blant mange. Jeg synes det er fint å se hvilken utrolig dugnadsjobb mange legger ned – blant de frivillige så vel som de ansatte, sier Solberg.

Økningen i antall asylsøkere til Europa har vært kraftig. Dette har også ført til en stør økning til Norge. Bare onsdag 30. september kom 304 asylsøkere for å registrere seg i PUs lokaler på Tøyen, noe som er ny rekord.

- Etatene og de ansatte står virkelig på i en krevende situasjon. Ut fra omstendighetene gjør de en uvurderlig jobb, sier Solberg.

Utlendingsdirektoratet har anslått at det kan komme om lag 20 000 asylsøkere til Norge i 2015, og det er ikke utenkelig at ankomstene fortsetter å øke. Selv om PU flyttet inn i nye lokaler ved nyttår, er kapasiteten allerede sprengt. Fordi mottaksapparatet i Oslo er overbelastet, jobber Utlendingsdirektoratet og PU for å åpne det tidligere Smart Club-lokalet i Råde kommune i Østfold som et nytt ankomstsenter for flyktninger. UDI inngikk denne uken en leieavtale med eier av bygget, som kan huse inntil tusen asylsøkere.

- Jeg er glad for at det arbeides hardt for å etablere bedre fremtidige løsninger, sier Solberg, som setter stor pris på det gode samarbeidet mellom det offentlige og frivillig sektor.

Hun legger til:

- Regjeringen vil bruke 50 millioner kroner til å øke kapasiteten knyttet til registrering av nye asylsøkere til Norge. I tillegg har regjeringen gitt fullmakt til at politiet kan overskride sitt budsjett knyttet til registrering av asylsøkere med inntil 5 millioner kroner.

Alle bildene i denne saken er beskåret slik at flyktningenes identitet ikke skal gjenkjennes. Unntak er gjort der flyktninger eller foresatte har akseptert billedbruk.